Osebni podatki in njihova uporaba

Katere osebne podatke hranimo

Podjetje Premozna.si shranjuje naslednje podatke o strankah:

Za kaj jih uporabljamo

Podatki se uporabljajo izrecno samo za sledeče dejavnosti:

Dostop s strani tretjih oseb

Dostop do podatkov v podatkovni bazi NI omogočen nobeni tretji osebi, razen inšpekcijam in ostalim uradnim osebam po službeni dolžnosti, kot to določajo ustrezni zakoni in predpisi.

Postopki za skladnost z GDPR

Uporabnik lahko kontaktira podjetje preko elektronske pošte na naslov info@premozna.si (v nadaljevanju "kontaktni e-naslov"). Kontakt je naveden tudi na spletni strani.

Seznanitev s podatki

Vpogled v vse osebne podatke, ki jih hranimo o uporabniku je možen na zahtevo uporabnika. Izbris podatkov Uporabnik lahko izbris podatkov zahteva preko elektronskega sporočila, poslanega na kontaktni e-naslov. Administrator sistema ročno anonimizira podatke v evidenci. Določeni podatki morajo v sistemu ostati zaradi zagotavljanja računovodske sledljivosti in zakonske skladnosti.